Expozice Příroda
východního Polabí
Copyright © 2006 Martin Hrdlička
Stiskem tlačítka myši a tahem uvnitř obrázku měníte úhel pohledu.

Přiblížení - stiskem klávesy SHIFT
Oddálení
- stiskem klávesy CTRL
Návat z celoobrazovkového režimu - ESC
Expozice
Peníze v Čechách 1520-1620
Expozice hraček
"Bylo -nebylo..."
Nádvoří Východočeského muzea

Zámek v Pardubicích
Výstava 60.léta
Móda,design,životní styl v letech 1956-1968
Expozice zbraní.
Zahrnuje většinu známých chladných
i palných zbraní.
Rytířské sály
s dochovanými raně
renesančními malbami.
POKLADNA
Expozice
Česká sklářská tvorba.
LAPIDARIUM
Expozice pohlednic
Orbis Pictus
verze Java - optimalizováno na kvalitu (velikost obrázku 1,2 - 1,9MB)
VIRTUAL TOUR - Zámek Pardubice
Pokud nedojde k načtení obrázku,
nainstalujte si nejnovější verzi Java applet zde: